Tiltistä saat apua,
luottamuksellisesti.

Lisätty 13.8.2020

Läheisten avointen ovien sekä läheisten vertaisrinkien päivämäärät

Syksyllällä 2020 läheisten avoimet ovet ja vertaisrinki pidetään kasvokkain normaaliin tapaan, kuitenkin turva- ja hygieniasuositukset huomioiden. Alla loppuvuoden kaikki torstait, jolloin läheiset voivat tulla läheisten avoimille oville klo 16-18 ja läheisille tarkoitettu vertaisrinki käynnistyy heti avointen ovien perään klo 18-19:30.

20.8
24.9
22.10
19.11
17.12

Läheisten avoimet ovet toimivat matalan kynnyksen tieto- ja tukipisteenä ja kohtaamispaikkana. Ne on tarkoitettu läheisille, jotka haluavat tietoa pelaamisesta koituvista haitoista ja/tai vertaistukea. Läheisten avoimissa ovissa läheiset saavat tietoa ja voivat keskustella omasta tilanteestaan luottamuksellisesti ja avoimesti.

Läheisten vertaisrinki on kerran kuukaudessa kokoontuva avoin vertaistukiryhmä läheisille, jotka kokevat tarvitsevansa tukea omaan tilanteeseensa. Se tarjoaa mahdollisuuden puhua, kuunnella muiden kokemuksia ja miettiä yhdessä pelaajan läheisenä olemista.