Tiltistä saat apua,
luottamuksellisesti.

Lisätty 15.2.2019

Mitä tietoa tarvitaan rahapelaamisen aiheuttamista haitoista? Miten rahapeliongelmien ehkäisyä ja hoitoa tulisi kehittää?


Suomalaisen rahapelijärjestelmän pääasiallinen tavoite on ehkäistä ja vähentää rahapelihaittoja. Rahapelihaittojen seuranta, tutkimus ja ehkäisyn ja hoidon kehittäminen kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle (STM). Ministeriö on osoittanut tehtävän toteuttamisen pääosin Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL). Vuoden 2018 toimintaraportti ja kuvio toimintakokonaisuudesta ovat kyselyn liitteenä.

STM:n tekee linjaukset arpajaislain 52§:n mukaisen lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi vuosille 2020–2023. Osana tätä työtä THL kerää näkemyksiä siitä, mitä tietoa rahapelihaitoista tarvitaan ja miten rahapeliongelmien ehkäisyä ja hoitoa tulisi kehittää.

Mielipiteesi on tärkeä. Vastaamalla kyselyyn sinulla on mahdollisuus vaikuttaa rahapeliongelmien ehkäisyn ja hoidon kehittämiseen sekä rahapelihaittoihin liittyvään tutkimukseen.

Kysymykset:


1. Taustatiedot
2. Mitkä ovat mielestäsi keskeisimmät rahapelaamisen aiheuttamiin haittoihin liittyvät haasteet lähitulevaisuudessa?
3. Mitä tietoa mielestäsi tarvitaan rahapelaamisesta ja sen aiheuttamista haitoista?
4. Miten rahapelaamisesta aiheutuvia ongelmia voitaisiin mielestäsi ehkäistä nykyistä paremmin?
5. Miten rahapeliongelman hoitoa tulisi kehittää?
6. Mitä muuta on tärkeä huomioida rahapelihaittojen tutkimuksen sekä ehkäisyn ja hoidon kehittämisen linjauksia tehtäessä?

Kyselyyn pääsee täältä.