Tiltistä saat apua,
luottamuksellisesti.

Lisätty 24.6.2019

Tiltin Perheklubi tukee rahapeliongelmista toipumista


Tiltin Perheklubi on Suomen ja Pohjoismaiden ensimmäinen rahapeliongelmia kokeneille ja heidän läheisilleen tarkoitettu Perheklubi-malliin perustuva ryhmätoiminta.

Ryhmätoimintaan osallistuneet pelaajat ja läheiset kokevat ymmärryksen lisääntyneen toista osapuolta ja peliongelmaa kohtaan. Vaikutuksiksi koetaan myös luottamuksen rakentuminen, häpeän väheneminen, lisääntynyt kyky ymmärtää ja käsitellä omia tunteita, vuorovaikutustaitojen paraneminen sekä toipumista tukevien voimavarojen saaminen.


Tiltin Perheklubi lisää osallistujien ymmärrystä peliongelmista

Tiltin Perheklubissa pelaajien ja läheisten keskinäistä luottamusta ja yhteistä ymmärrystä peliongelmista rakennetaan monin eri tavoin. Vastakkaista osapuolta kuunnellessa astutaan oman kokemusmaailman ulkopuolelle ja kartutetaan ymmärrystä siitä, kuinka toinen osapuoli kokee rahapeliongelman. Ymmärtämällä toisia ryhmäläisiä opitaan ymmärtämään myös itseä. Yksin tapaamisissa käyvät saavat itselleen työkaluja ymmärtää omia läheisiään, jotka eivät osallistu tapaamisiin.


Tiltin Perheklubi tukee vaikeista asioista puhumista ja tunteiden käsittelyä

- Tiltin Perheklubissa ryhmän turvallisuus ja luottamuksellisuus on yksi keskeisimmistä syistä osallistua tapaamisiin: ilman hyväksyvää ja turvallista ilmapiiriä tapaamissa ei olisi mahdollista keskustella avoimesti itselle merkityksellisistä asioista. Suurin osa ryhmäläisistä kokee Perheklubin tällä hetkellä itselleen parhaaksi tukimuodoksi, kertoo Perheklubin tukiohjaaja ja Tiltin asiakastyöntekijä Hanna Karmakka-Asare.

Tiltin Perheklubissa tunteita opitaan tunnistamaan ja käsittelemään niitä ilmaisemalla ja niistä puhumalla. Pelaajien ja läheisten kokemukset rahapeliongelmasta ovat täynnä monenlaisia tunteita, joista on tärkeää päästä puhumaan, jotta toipuminen rahapeliongelmasta mahdollistuu:

”Toivoa, epätoivoa, epäilystä, luottamusta, mitähän kaikkee, surua, iloa, onnistumisen kokemuksia, siis laidasta laitaan varmasti kaikkii, vihaa, kiukkua, myötätuntoa, kyllä kaikki laidasta laitaan tunteet siellä käydään.” (Lainaus Perheklubilaisen haastattelusta)

Tiltissä toipuminen nähdään toipujan (pelaaja/läheinen) omana kokemuksena siitä, että elämä voi olla mielekästä, merkityksellistä ja toiveikasta rahapeliongelmasta koituneista haitoista huolimatta. Tiltin Perheklubi toimii kävijöilleen toipumisresurssina: Perheklubin sosiaalinen konteksti, vuorovaikutustaitojen kehittyminen ja tapaamisista saadut voimavarat tukevat kaikki toipumista.


Lisätietoja:

Asiakastyöntekijä, vastaava tukiohjaaja, kokemusasiantuntija Hanna Karmakka-Asare, Sininauhaliiton tieto- ja tukipiste Tiltti, 040 3584 198, hanna.karmakka-asare(at)sininauha.fi

Hanna Karmakka-Asare on tehnyt Tiltin Perheklubista sosionomi (AMK) opinnäytetyön, jossa selvitettiin ryhmään osallistuneiden kokemuksia osallistumisen vaikutuksista ja sitä, miksi he haluavat osallistua klubitapaamisiin. Opinnäytetyöhön haastateltiin viittä klubilaista, joista kolme oli läheisiä ja kaksi pelaajia. Osallistujat olivat olleet yli vuoden mukana toiminnassa. Opinnäytetyö on luettavissa täältä.

Peliklinikalla jatketaan tutkimushanketta Perheklubista ja perheen toipumisesta rahapeliongelmista syksyllä 2019. Tutkimuksen toteutuksesta vastaa tutkija Maria Heiskanen.