Tiltin työssä tärkeää

 • Arvostava kohtaaminen, aktiivinen kuuntelu ja läsnäolo
 • Dialogisuus ja voimavarakeskeisyys
 • Jokaisen ihmisen kokemuksen arvokkuuden ja ainutlaatuisuuden tunnustaminen
 • Kokemusasiantuntijat ja sosiaalityön ammattilaiset tekevät työtä rinnakkain

Tiltistä etsii apua peliongelmiin noin 190 uutta ihmistä vuosittain

Tieto- ja tukipiste Tiltistä hakee apua peliongelmiin noin 190 uutta ihmistä vuosittain. Tiltillä on myös vakiintunutta kävijäkuntaa, jotka käyvät silloin tällöin tai säännöllisesti. Tiltin työntekijät kirjaavat kävijätiedot tilastoon jokaisen aukiolon jälkeen.


Tietoa Tiltin kävijöistä vuonna 2016Tiltin kävijämäärä on edelleen kasvussa

 • Tiltissä kävi 2 243 henkilöä vuonna 2016. Edellisenä vuonna kävijöitä oli 2 111.
 • Ensimmäistä kertaa Tiltissä kävi 190 henkilöä vuonna 2016.
 • Kävijöistä 87 % oli pelaajia (1 952 käyntiä)
 • Kävijöistä 8 % läheisiä (186 käyntiä)
 • Kävijät tulevat valtaosin pääkaupunkiseudulta, mutta myös kauempaa. Kävijöitä tuetaan asuinpaikasta riippumatta.


Kävijöiden ikäjakauma


 • Suurin osa Tiltin kävijöistä on yli 60-vuotiaita (35%).
 • Kävijöistä 33 % on 40-59 -vuotiaita.
 • 32 % kävijöistä on 20-39-vuotiaita nuoria aikuisia.
 • Vuonna 2016 ei ollut alle 20 -vuotiaita kävijöitä.

Käyntien määrä per kävijä

 • Nuoret kävijät käyvät Tiltissä harvemmin.
 • Pitkään jatkuneiden peliongelmien selvittely tuo kävijät useammin takaisin.
 • Käyntien määrä ei kerro kävijästä tai hänen tuen tarpeestaan. Jotkut saavat yhdellä käynnillä tiedon esimerkiksi sopivasta tuki- tai hoitopalvelusta, jonne jatkavat.
 • Osa kävijöistä on jo selvittänyt peliongelmansa. He käyvät säännöllisesti Tiltissä kertomassa omaa kokemustaan auttaakseen muita peliongelmiin ratkaisuja etsiviä.