Tiltin tietosuojakäytännöt

Tieto- ja tukipiste Tiltti huolehtii kävijöidensä yksityisyydestä. Keräämme asioinneista pääsääntöisesti vain anonyymiä tilastointitietoa, jota hyödynnetään raportoinnissa ja toiminnan kehittämisessä. Lisäksi ylläpidämme anonyymiä asiakastoiminnoista tiedottamiseen tarkoitettua yhteystietolistaa.

Toimintoihimme tutustuneista ja kehittämiämme työvälineitä käyttöönsä ottaneista ammattilaisista pidämme yhteystietolistaa, jota hyödynnetään palautteen keruuseen, raportointiin ja toiminnan kehittämiseen.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus astuu voimaan 25. toukokuuta 2018. Tietosuoja-asetuksen vuoksi olemme päivittäneet tietosuojakäytäntöjämme. Tutustu halutessasi oheisiin päivitettyihin tietosuojaselosteisiin. Jos sinulla herää kysymyksiä, ota yhteyttä sähköpostilla: tiltti(at)sininauhaliitto.fi.