Tiltistä saa tietoa ja tukea pelaamisen lopettamiseen

Osalla Tiltin kävijöistä on jo ensimmäisellä kerralla selkeä tavoite pelaamisen lopettamisesta. Usein pelaaja kaipaa tietoa ja tukea päätöksen toteuttamiseen käytänössä: Mitä tehdä ensimmäiseksi? Mitä tukea on tarjolla? Miten jatkaa?

Tiltistä pelaaja voi saada

  • Apua tilanteen arviointiin ja muutoksen tekemiseen
  • Neuvontaa raha-asioiden järjestämiseen
  • Keinoja puhua pelaamisesta läheisten kanssa
  • Tukea retkahduksen käsittelyyn

Pelaamisen lopettamiseen on monia tapoja

Tiltin työntekijän tai vertaisten kanssa puhumalla saa tietoa eri vaihtoehdoista ja toimivista keinoista pelaamisen lopettamiseen.

Kävijä itse tietää parhaiten tarvitseeko käytännön neuvoja, haluaako osallistua vertaisryhmään, kaipaako kahdenkeskistä keskustelua ammattilaisen kanssa vai haluaako hakeutua hoitoon.

Tiltissä voi keskustella omasta tilanteestaan työntekijän tai vertaisten kanssa luottamuksella ja halutessaan nimettömänä. Yksin ei tarvitse yrittää ja muiden kokemuksista voi oppia.

Tilttiin voit poiketa, jos tarvitset

  • Apua tilanteen arviointiin ja muutoksen tekemiseen

Kun pelaamisen lopettamista pohtii yksin, saattaa tilanne näyttää paljon sekavammalta tai vaikeammalta kuin se todellisuudessa on. Tämä estää näkemästä mahdollisia ratkaisuja.

Tiltissä on mahdollisuus puhua pelaamisen lopettamisesta ulkopuolisen henkilön kanssa, joka ymmärtää pelaamista ja sen aiheuttamia ongelmia. Puhuminen voi auttaa hahmottamaan miten kannattaa edetä.

Tilanteen selvittely ja suunnitelman laatiminen pelaamisen lopettamiseksi on Avointen ovien arkea.

  • Neuvontaa raha-asioiden järjestämiseen

Hallitsematon talous ja raha-asiat aiheuttavat Tiltin kävijöille huolia. Kasvavat laskupinot, avaamattomat perintäkirjeet tai loputon pikavippikierre voivat ajaa hakemaan ratkaisua pelaamisesta. Raha-asioita on kuitenkin mahdollista järjestää.

Tiltin työntekijät ovat valmiita neuvomaan ja auttamaan alkuun sekavankin velkatilanteen selvittelyssä.

Kaikilla kävijöillämme ei ole huolia veloista. Useimpien rahat menevät kuitenkin pelaamiseen ja rahattomuus rajoittaa elämää. Jatkuvan rahapulan kanssa eläminen on raskasta.

Avoimista ovista saa neuvoja arkitalouden järjestämiseen siten, että rahat ohjautuvat pelaamisen sijasta esimerkiksi ruokakauppaan.

Katso myös:

Talous- ja velkaneuvonta, Helsinki

Talous- ja velkaneuvonta, Vantaa

Penno, taloudenseurantaohjelma verkossa (Takuusäätiö)

  • Keinoja puhua pelaamisesta läheisten kanssa

Pelaaminen voi vaikuttaa pelaajan läheisiin suhteisiin. Pelaamisen salaaminen voi olla kuormittavaa, toisaalta jatkuva pelaamisesta puhuminen voi aiheuttaa ahdistusta sekä pelaajalle että läheiselle. Molemmissa tilanteissa seurauksena saattavat olla luottamuspula, toistuvat riidat tai etääntyminen, vaikka molemmat toivoisivat toisiltaan ymmärrystä.

Usein huoli läheisistä ihmissuhteista tai pelko niiden menettämisestä tuo pelaajan paikalle Tilttiin. Läheisten ihmissuhteiden säilyttäminen edellyttää pelaamisen lopettamisen lisäksi joskus myös uusia tapoja toimia läheisten ihmisten kanssa.

Avoimissa ovissa pohdimme kävijöiden kanssa kenelle pelaamisesta voi tai täytyy puhua ja miten se kannattaa tehdä. Tilttiin voi tulla myös yhdessä etsimään keinoja puhua tilanteesta ja ymmärtää toista.

  • Tukea retkahduksen käsittelyyn

Pelaamisesta luopuminen ja pelaamattoman elämän opetteleminen ovat suuria asioita ja vaativat aikaa, joten retkahdukset ovat tavallisia pelaamistaan lopettavilla.

Retkahtaminen ei merkitse epäonnistumista tai sitä, että pelaamisen lopettaminen on mahdotonta. Se kertoo vain siitä, miten vaikeaa pelaamisen lopettaminen voi olla.

Retkahduksista voi oppia ja niiden onnistunut käsittely antaa tärkeää tietoa siitä, miten välttää retkahduksia tulevaisuudessa. Tiltissä retkahduksia voi käsitellä niin työntekijän kuin vertaistenkin kanssa, sen mukaan kummasta kävijä kokee hyötyvänsä enemmän.

Katso myös:

Tilttiin tutustuminen kannattaa aloittaa Avoimista ovista

Työkaluja ja keinoja pelaamisen hallintaan Peluurin sivuilla

Taloudenhallinta Peluurin sivuilla