Tiltti on muuttanut!

Videolla koordinaattori Jenni neuvoo tien Hakaniemen metroaselmalta uuteen Tilttiin. (kesto 1:58)

Tiltissä on tarjolla monipuolista tukea

Tiltissä on tarjolla monipuolista tietoa ja tukea sekä pelaajille että läheisille. Myös ammattilaiset ovat tervetulleita hakemaan tietoa ja tutustumaan toimintaan.

Kävijä voi valita itselleen sopivan tuen ja osallistua toimintaan oman kiinnostuksen ja tarpeen mukaan. Tiltissä on mahdollisuus

 • saada neuvontaa ja tukea sosiaalialan ammattilaiselta,
 • keskustella työntekijän ja/tai vertaisten kanssa,
 • osallistua pelaajille ja läheisille tarkoitettuihin vertaisryhmiin,
 • osallistua tietoiskuihin pelaamiseen liittyvistä aiheista sekä
 • toimia vapaaehtoisena.

Toimintaan voi myös vaikuttaa. Kävijöiden tarpeet ja toiveet otetaan huomioon ja toimintaa kehitetään saadun palautteen perusteella.

Tiltin periaatteet

Tiltissä käy monenlaisia, erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Meillä on erilaisuuden hyväksyvä ilmapiiri. Tiltissä noudatetaan periaatteita, jotka on laadittu kävijöiden ja työntekijöiden yhteistyönä.

Periaatteet ovat:

 • Luottamuksellisuus
  Täällä kertomaasi ei toisteta näiden seinien ulkopuolella. Voit luottaa meihin.
 • Nimettömyys
  Käytämme etunimiä, eikä nimen tarvitse olla oma.
 • Suvaitsevaisuus
  Kunnioitamme toistemme kokemuksia aina. Myös silloin, kun oma kokemuksemme on erilainen.
 • Saa kysyä
  Vastaaminen on vapaaehtoista. Kerro sen verran kuin haluat ja tunnet tarpeelliseksi.
 • Ethän puhu summista
  Voitoista ja tappioista saa puhua, mutta ethän puhu summista. Yhdelle pieni summa on ehkä toiselle suuri.
 • Anna tilaa
  Pidämme huolen siitä, että jokainen saa mahdollisuuden puhua tai olla hiljaa.

Tiltin kävijöiltä saatua palautetta

 • "Tiltti on toiminut minulle muutostyön paikkana."
 • "Täällä välttää pelaamisen kiusauksen."
 • "Peliongelmista voi puhua aina."
 • "Saa kuunnella muita, pakko ei ole puhua."
 • "Avoimuus. Oma ja muiden."
 • "Vastaanotto on hyvä ja lämmin."
 • "Täällä kuunnellaan."
 • "Vapaamuotoisuus. Täällä voi olla oma itsensä, ei tarvitse jäykistellä tai jännittää.
 • Saa osakseen ymmärrystä silloinkin, kun ei aina ymmärrä itseään."

Katso myös:

Tilttiin tutustuminen kannattaa aloittaa Avoimista ovista

Tiltin viikottainen toiminta Tapahtumakalenterissa