Läheisten avoimet ovet

Läheisten avoimet ovet toimivat matalan kynnyksen tieto- ja tukipisteenä ja kohtaamispaikkana kerran kuukaudessa. Ne on tarkoitettu läheisille, jotka haluavat tietoa pelaamisesta koituvista haitoista ja/tai vertaistukea. Läheisten avoimet ovet ovat vain läheisille tarjottava palvelu.

Usein läheisillä ilmenee tiedon ja tuen tarvetta peliongelmasta ja sen vaikutuksista. Läheisten avoimissa ovissa läheiset saavat tietoa ja voivat keskustella omasta tilanteestaan luottamuksellisesti ja avoimesti.


Läheisten avoimissa ovissa kävijä voi arvioida omaa tilannettaan ja siihen liittyviä vaihtoehtoja, saada ja antaa vertaistukea sekä jakaa omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan toisten kanssa. Jokainen löytää oman tapansa puhua vaikeista asioista ja tunteista.

Tavoitteenamme on, että Läheisten avoimissa ovissa käytyään läheinen

  • lähtee hieman toiveikkaampana
  • kokee olevansa arvokas ja tulleensa kuulluksi
  • kokee ahdistuksensa vähän helpottuvan
  • ymmärtää, ettei asian kanssa tarvitse kamppailla yksin.

Vertaistuki on apua, jota vain saman kokenut voi tarjota

Vertaisten joukossa on helpompaa tulla ymmärretyksi. Läheisten tapaamisissa voi puhua ja kuunnella muiden kokemuksia elämästä pelaajan lähellä. Ryhmästä saa ymmärrystä, käytännön vinkkejä sekä tietoa peliongelmista.

Läheistoiminnan ajankohdista tiedotetaan Tiltin nettisivujen Ajankohtaisissa sekä Viikkokalenterissa.


Katso myös:

Tiltistä tietoa ja tukea pelaajan läheiselle

Tiltin periaatteet videoklippeinä

Pelirajat'on Vertaistukea rahapelaajille ja läheisille