Tiltti KotkaHamina

Kymenlaaksossa Tiltti toimii Kotkan, Kouvolan ja Haminan alueella. Toiminnasta vastaa Kaakkois-Suomen Sininauha ry. Tiltti KotkaHaminan toimintamuotoja ovat rahapelaajille ja heidän läheisilleen suunnatut matalan kynnyksen avoimet ovet sekä tietoisku- ja teemaillat. Toiminnalla pyritään tavoittamaan myös alueen sosiaali- ja terveysalojen ammattilaisia. Lue lisää täältä.

Tiltti KotkaHamina tiedottaa toiminnastaan Facebook-sivullaan

Seuraa myös KotkaHaminan Tiltin Instagram-tiliä: tilttikotkahamina

Tiltti KotkaHaminan toiminta Kymenlaaksossa lähti alueen tarpeesta

Tiltti -toiminta Kymenlaakson alueella lähti liikkeelle alueellisesta tarpeesta. Tiedossa oli, ettei matalan kynnyksen palveluita rahapeliongelmaisille kerta kaikkiaan ollut. Alueen tarpeet ovat ohjanneet toiminnan muotoutumista alusta lähtien.

Aloittamista helpotti, että tilat ja tekijät olivat valmiina. Tiloiksi saatiin Kaakkois-Suomen Sininauhan päiväkeskukset ja yhteistyökumppaniksi A-Klinikkasäätiön Yhteispelillä! -hanke. Yhteistyö mahdollisti koko toiminnan, koska työparityöskentely todettiin jo alussa välttämättömäksi.

Työtä ei voi tehdä iltaisin yksin.

Lainaukset ovat Tiltti KotkaHaminan työntekijöiden haastatteluista.

Alueellisen Tiltin perustamisessa on hyvä tietää alueen erityispiirteet

Kymenlaaksossa oli selvää, että on selvitettävä alueen erityispiirteet palveluiden suhteen. Ulkopuolelta hankittu selvitys tehtiin osallistavana ja mukana oli sekä ammattilaisia, rahapelaajia että heidän läheisiään.

Selvityksen lopputulos oli, että hyvinvointialueen hoidon päättymisen jälkeinen jatkotuki rahapeliongelmaiselle olisi tarpeen. Tiltin matalan kynnyksen vertaisuuteen perustuvat palvelut voisivat olla luonnollinen jatkumo julkisen puolen rahapeliongelmaisten hoidolle.

Matalan kynnyksen palvelut ja vertaistuki mukaan palvelupolkuun

Käynnissä ollut palvelupolkutyöskentely yhteistyössä Kymsoten palveluiden kanssa mahdollisti Tiltin palveluiden liittämisen osaksi hyvinvointialueen palveluita. Rahapelaajan on mahdollista saada jatkotukea hyvinvointialueelta saadun hoidon jälkeen Tiltistä. Tiltin matalan kynnyksen palvelut ja vertaistuki ovat siis Kymenlaaksossa osana rahapeliongelmaisten palveluita. Kymsotessa Tiltti on myös verkkosivujen chatbot -palvelunohjauksessa.

Avoimet ovet ja toiminta auki

Covid19 -pandemian rajoitukset osuivat pahimmillaan Tiltin perustamiseen. Tästä huolimatta ovet ovat olleet avoinna sovitusti. Erityispiirteenä toiminnalle Kymenlaakson alueella on ollut, että kävijät ovat käytännössä aina ottaneet yhteyttä jo ennen Tilttiin saapumista.

Hyvä mataloittava asia on, että on mahdollista olla yhteydessä ennen tulemista ja kysyä mistä hommassa on kyse.

Kymenlaakson alue on maantieteellisesti iso ja Tiltin palvelut ovat olleet ainoita, joihin on mahdollista tulla ilman ajanvarausta. Matala kynnys on jatkossakin tärkeä osa Tiltin toimintaa.

Toiminnan aloittamisen jälkeen kohderyhmässä on näkynyt rahapeliongelmalle yhteisiä piirteitä. Kävijöistä suuri osa on ollut miehiä, ja kaikilla on ollut pitkä pelihistoria. Asiakkaiden ohjautumiseen voi olla vaikuttanut myös aukioloaika. Jatkossa Tiltit aukeavat tuntia myöhemmin, koska silloin työssäkäyvät asiakkaat voivat ehtiä paremmin paikalle.

Toiminnan markkinointi on jatkuvaa

Oppina Tiltin aloittamisesta Kymenlaaksossa on ollut, että markkinoinnin ja toiminnasta kertomisen on oltava jatkuvaa. Ammattilaisille on myös tiedon tarve koskien rahapeliongelmaa yleisesti.

Tiltti sanana ei kerro mistä on kysymys.

Tiltin työmuotoihin kuuluukin erilaisten koulutusten, puheenvuorojen ja infotilaisuuksien järjestäminen. Yhteistyökumppaneilla on hyvä olla esitteitä, joita he voivat jakaa asiakkaille. Lisäksi tarvitaan jatkuvaa kouluttamista ja toiminnasta kertomista ammattilaisille ja kohderyhmälle.

Toiminta jatkuu

Tiltti KotkaHamina muuttuu Tiltti Kymenlaaksoksi, kun avoimet ovet -toimintaa on jatkossa myös Kouvolassa. Palveluiden siirtyminen kunnista hyvinvointialueille tuo uutta alueen palveluiden järjestämiseen ja myös rahapeliongelmaisten palveluihin.

Tehtävää riittää, koska alueellisen selvityksen mukaan vain 11 % rahapeliongelmaisista ja heidän läheisistään hakeutuu hoidon piiriin.

Yhteistyötä julkisten palveluiden kanssa jatketaan monella tasolla. Jatkossa Kymenlaaksossa Tiltti -asiakastyöntekijä voisi esimerkiksi osallistua yhdessä rahapelaajan kanssa sairaanhoitajan tapaamiseen. Lisäksi ammattilaisten on mahdollista tulla tutustumaan Tiltin toimintaan ammattilaisten avoimissa ovissa.

Tieto- ja tukipiste Tiltin toiminnan tulevaisuus Kymenlaaksossa näyttää kaikin puolin valoisalta.