Siirry pääsisältöön

Tiltin työssä tärkeää

Tiltin työn arvopohja

  • Arvostava kohtaaminen, aktiivinen kuuntelu ja läsnäolo
  • Dialogisuus ja voimavarakeskeisyys
  • Jokaisen ihmisen kokemuksen arvokkuuden ja ainutlaatuisuuden tunnustaminen
  • Kokemusasiantuntijat ja sosiaalityön ammattilaiset tekevät työtä rinnakkain

Peliongelmista irtautuminen on monelle iso elämänmuutos. Tiltissä tätä muutostyötä voi tehdä turvallisesti ja rauhallisesti omaan tahtiin, yhdessä asiaan perehtyneiden ammattilaisten ja peliongelmia kokeneiden vertaisten kanssa.

Kriisissä olevan kävijän ammatillinen kohtaaminen Tiltissä

Lähes kaikki Tilttiin ensimmäistä kertaa tulevat ovat kriisissä. Moni kävijä hakeutuu Tilttiin, koska ei tiedä mitä tekisi ja minne menisi oman tilanteen tuntuessa toivottomalta.

Keskeinen osa Tiltin asiakastyöntekijöiden työtä on kriisissä olevan kävijän ammatillinen kohtaaminen. Kriisissä olevia ovat sekä ensimmäistä kertaa apua hakemaan tulevat kävijät että ne kävijät, joiden tilanne on kriisiytynyt uudelleen. Ammatillisella kohtaamisella varmistetaan sopivien ratkaisujen etsiminen, ymmärrys peliongelmasta ilmiönä ja riittävä palveluohjaus. Kaikilla työntekijöillä on koulutus ja valmius kohdata kriisissä olevia.

Tilttiin tulevat kohdataan aktiivisesti kuunnellen ja arvostaen. Jokaisen kävijän tilanteesta ollaan aidosti kiinnostuneita.

Tavoittelemme kävijöidemme kohtaamisessa sitä, että:

  • Luottamussuhde rakentuu ja kävijä kokee tulleensa kuulluksi.
  • Kävijä määrittelee itse omat tavoitteensa. Hänen tavoitteitaan kunnioitetaan ja yhdessä mietitään, miten hän ne saavuttaisi ja miten hänen valintansa ja tekonsa tukevat toipumista.
  • Ensikävijä palaa Tilttiin toistekin.
  • Vakikävijä kokee voivansa tulla Tilttiin aina uudestaan esim. retkahtamisesta huolimatta.

Ensikäynnin turvallisessa ilmapiirissä voi kertoa itselle tärkeistä, vaikeistakin asioista luottamuksellisesti. Tiltistä kukin tulija saa itselleen tietoa, tukea ja työvälineitä pelaamisen haittojen vähentämiseksi.

Keskustelun jälkeen kävijällä on aina mahdollisuus jäädä Tiltin tilaan tapaamaan muita vertaisia. Ymmärrämme myös sen, että kriisikävijät saattavat kaivata aikaa asioiden sulatteluun, eivätkä halua jäädä paikalle.

Tiltin toimintakulttuuri ja matalan kynnyksen vertaisuus

Tiltissä on rakennettu useamman vuoden ajan peliongelmista toipumista tukevaa toimintakulttuuria, jossa vertaisuus toteutuu mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Tiltissä vertaisia ovat kaikki ne kävijät, joilla on kokemuksia peliongelmien kanssa kamppailusta. Kaikki Tiltissä kävijät saavat olla sekä antavana että saavana osapuolena. Jokainen saa ja voi tuoda omat kokemuksensa ja vertaisuutensa yhteisön hyödyksi. Tuen, ymmärryksen ja vinkkien saaminen muilta samaa kokeneilta oman muutostyön tueksi on tärkeää. Kokemus toisen auttamisesta tuo merkityksellisyyttä itselle ja kokemuksen Tiltin yhteisöön kuulumisesta.

Peliongelmista toipumisen prosessi voi kestää vuosia sen jälkeen, kun ihminen saa pelaamisen joko hallintaan tai loppumaan. Tiltin vertaisuutta hyödyntävä, toipumista tukeva toimintakulttuuri auttaa ihmisiä muuttamaan elämäänsä niin, että he löytävät mielekkyyden omasta elinpiiristään. Se antaa myös aikaa ja tilaa rauhallisen omatahtisen muutostyön tekemiseen.

Tietosuojaselosteet

Yhteisten periaatteiden noudattaminen

Tiltissä käy monenlaisia, erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Meillä on erilaisuuden hyväksyvä ilmapiiri.

Tiltissä tehtävää asiakastyötä ja kaikkia asiakastilassamme tapahtuvia kohtaamisia linjaavat yhdessä kävijöiden kanssa laaditut Tiltin periaatteet. Periaatteet ovat näkyvissä asiakastilan seinällä ja työntekijät huolehtivat siitä, että Tiltissä toimitaan niiden mukaisesti. Periaatteet käydään läpi kunkin ryhmätoimintamuodon aluksi ja niistä keskustellaan säännöllisesti kävijöiden kanssa.

Tiltin periaatteet

Täällä kertomaasi ei toisteta näiden seinien ulkopuolella. Voit luottaa meihin.

Käytämme etunimiä, eikä nimen tarvitse olla oma.

Kunnioitamme toistemme kokemuksia aina. Myös silloin, kun oma kokemuksemme on erilainen.

Vastaaminen on vapaaehtoista. Kerro sen verran kuin haluat ja tunnet tarpeelliseksi. Pidämme huolen siitä, että jokainen saa mahdollisuuden puhua tai olla hiljaa.

Voitoista ja tappioista saa puhua, mutta ethän puhu summista. Yhdelle pieni summa on ehkä toiselle suuri.

Pidämme huolen siitä, että jokainen saa mahdollisuuden puhua tai olla hiljaa.