Tiltti Satakunta

Porin Sininauhan kehittämishanke Tiltti Satakunta aloitti toimintansa keväällä 2020. Tiltti Satakunta tarjoaa tietoa, päivystysvastaanottoa ja ryhmä- ja vertaistoimintaa Porissa, Raumalla ja Kankaanpäässä. Lue lisää ja tutustu Tiltti Satakunnan toimintaan täältä.

Ota Tiltti Satakunta seurantaan Facebookissa @TilttiSatakunta.

Tiltti Satakunnan voima ovat verkostot

Satakunnan Tiltin aloittamista ja nykyistä toimintaa kuvastaa ehkä parhaiten kehittyminen ja muutos. Uusin tilaisuuksiin on tartuttu hanakasti ja se vienyt työtä eteenpäin.

Olemme sanoneet kaikkeen joo.

Satakunnassa yhteistyö erilaisten palveluiden kanssa on ollut luontevaa. Uusia kävijöitä on ohjautunut verkostojen kautta ja Tiltti Satakunta on osana palvelukartastoa omalla alueellaan. Tiltti Satakunta on ainoa peliongelmista kärsivien, läheisten ja ammattilaisten koko Satakunnan alueen kattava palvelu.

Tiltistä on mahdollista saada tietoa ja tukea sekä etänä että lähipalveluna. Toiminnot ja ryhmät on kuitenkin suunniteltu huomioiden muiden alueen pelihaittatoimijoiden palvelut.

Lainaukset tekstissä ovat Tiltti Satakunnan työntekijöiden haastattelusta.

Tilaratkaisut ja ohjaus ovat järjestyneet usealla paikkakunnalla hyvin

Tiltti Satakunnan päätoimipiste löytyy Porista ja Porin Sininauha ry:n toimitilasta. Kankaanpäässä tilat ovat Sote -keskuksessa ja Raumalla paikallisen Mieli ry:n tiloissa. Suuria epäkohtia nykyisistä tiloista ei ole löytynyt, eivätkä kävijätkään ole sellaisia tuoneet esille.

Tieto toiminnasta on levinnyt laajalla kouluttamisen, vierailukäyntien ja esitteiden jakamisen avulla. Kehittämiskohteeksi Tiltti -työssä Satakunnassa mainittiin some. Siihenkin suhtaudutaan avoimin mielin.

Mitään TikTok -tanssivideoita ei kyllä ruveta tekemään.

Toimiva yhteistyö alueellisten verkostojen kanssa on taannut sen, että kävijöitä ohjautuu monesta suunnasta. Verkostojen ammattilaiset ja läheiset ohjaavat kävijöitä avun piiriin. Pelaamoihin Satakunnan alueella on saatu Tiltin esitteet, joten ihmisten on mahdollista löytää paikallinen palvelu myös sitä kautta.

Satakunnassa Tiltin palveluita on muokattu alueen ja ihmisten tarpeisiin

Tiltti Satakunnassa on huomioitu alueen erityispiirteitä. Suljettu ja ilmoittautumiseen perustava vertaisryhmä järjestetään joka vuosi keväisin ja syksyisin. Lisäksi Porin toimipisteessä on koko toiminta-ajan ollut mahdollista saada myös yksilökäyntejä.

Pienillä paikkakunnilla suljetummat palvelut voivat lisätä kävijöiden luottamusta siihen, että he saavat itse päättää kenelle rahapelaamisestaan kertovat. Usein kävijät ottavat yhteyttä tekstiviestillä tai puhelulla ennen tuloaan.

Onks teillä se avoin nyt, voiksmä tulla?

Yksilökäynnit palvelevat myös sellaisia ihmisiä, jotka ovat työnsä vuoksi näkyvässä asemassa omilla paikkakunnillaan. Sosiaali- ja terveysalalla työskentelevät ihmiset ovat tällainen ryhmä. Hakiessaan tietoa ja tukea omaan rahapeliongelmaan ei välttämättä ole halukas tapaamaan muina avunhakijoina omia asiakkaitaan.

Satakunnassa Tiltin palveluiden piiriin on löytänyt ehkä tavanomaista enemmän naisia. Siitä huolimatta myös erityisesti kolmenkymmenen ikävuoden molemmin puolin olevia miehiä on kävijöinä riittänyt. Nuorten kävijöiden kohdalla on huomattu, etteivät he aina ole aloittaneet pelaamista kivijalan rahapeliautomaateilla kuten heitä vanhemmat.

Perustyötä ja uusia avauksia

Pysyvän rahoituksen turvin Tiltti -toiminta jatkuu ja kehittyy Satakunnassa. Suunnitelmissa on perustyötä ja uusia avauksia. Jatkossa suunnitelmissa on ainakin yhteisvastaanotot esimerkiksi päihdepalveluissa ja muutoinkin enemmän jalkautuvaa työtä. Satakunnan alue on maantieteellisesti pieni, joten jalkautuminen useille paikkakunnille on mahdollista. Myös vankilaan vietäviä palveluita kehitetään edelleen.

Lue lisää Satakunnan Tiltissä tehtävästä vankilatyöstä täällä.