Tilastoja Tiltistä

Tiltin tilastointi

Tieto- ja tukipiste Tiltti on toiminut Helsingissä elokuusta 2010 lähtien. Toiminta aloitettiin Kaisaniemessä. Kävijämäärien noustua muutettiin vuoden 2017 alusta väljempiin toimitiloihin Hakaniemeen.

  • Keräämme tehdyistä käynneistä vain anonyymiä tilastointitietoa, jota hyödynnetään raportoinnissa ja toiminnan kehittämisessä.
  • Tiltissä voi asioida myös anonyymisti, joten tilastointi perustuu kävijän kertomaan itsestään ja tilanteestaan.
  • Seuraamme tehtyjen ensikäyntien ja kokonaiskäyntien määrää ja sitä, miten paljon käyntejä tehdään eri toimintamuotoihin.
  • Kävijöiden taustatiedot (esim. kävijän ikä, asuinpaikkakunta, pelaamisen kanava ja pelaamisesta koetut haitat) kirjataan tilastoon siltä osin, kun ne keskustelussa käyvät ilmi.

Tilastoja

Koronapandemiaa edeltäneinä toimintavuosina Tiltti on tavoittanut vuosittain noin 180 ensikävijää ja toimintoihimme on tehty vuosittain noin 1800 käyntiä. Avoimet ovet on sisääntuloväylä mukaan Tiltin toimintaan. Se onkin aina ollut Tiltin käyntimääriltään suosituin toimintamuoto.

Vuoden 2021 aikana Tiltin toimintaa on jouduttiin useampaan otteeseen muokkaamaan. Koronapandemiatilanne esti keväällä kasvokkaisten ryhmätoimintojen järjestämisen sisätiloissa. Käyntimäärät tippuivat noin kolmasosaan normaalitilanteeseen verrattuna.

Koronarajoitukset olivat vielä voimassa osittain vuonna 2022. Siitä huolimatta Tiltin oli eri toiminnoissa oli lähes 1400 käyntiä .