Tilastoja Tiltistä

Tiltin tilastointi

Tieto- ja tukipiste Tiltti on toiminut Helsingissä elokuusta 2010 lähtien. Toiminta aloitettiin Kaisaniemessä. Kävijämäärien kasvettua muutettiin vuoden 2017 alusta väljempiin toimitiloihin Hakaniemeen.

Keräämme meille tehdyistä käynneistä vain anonyymiä tilastointitietoa, jota hyödynnetään raportoinnissa ja toiminnan kehittämisessä.

Seuraamme meille tehtyjen ensikäyntien ja kokonaiskäyntien määrää ja sitä, miten paljon käyntejä tehdään eri toimintamuotoihin.

Kävijöiden taustatiedot (esim. kävijän ikä, asuinpaikkakunta, pelaamisen kanava ja pelaamisesta koetut haitat) kirjataan tilastoon siltä osin, kun ne keskustelussa käyvät ilmi.

Tilastoja

Koronapandemiaa edeltäneinä toimintavuosina Tiltti on tavoittanut vuosittain n. 180 ensikävijää ja toimintoihimme on tehty kaikkiaan n. 1800 käyntiä.

Avoimet ovet on ollut kaikkina vuosina käyntimääriltään suosituin toimintamuoto, koska se toimii sisääntuloväylänä muihin Tiltin palveluihin.

Vuoden 2021 aikana Tiltin toimintaa on jouduttu useampaan otteeseen muokkaamaan. Koronapandemiatilanne esti keväällä kasvokkaisten ryhmätoimintojen järjestämisen sisätiloissa. Kesäaikaan ryhmätoimintaa järjestettiin vain ulkona.

Tiltin kaikille avoimeen toimintaan tehtiin vuoden 2021 aikana yht. 65 ensikäyntiä ja yhteensä 621 käyntiä.

Vuonna 2021 järjestimme Avoimet ovet ja Läheisten avoimet ovet yhteensä 53 kertaa, kohtaamisia näissä toiminnoissa oli yht. 418.

Avoimia kasvokkaisia vertaisryhmätoimintoja (Vertaisringit pelaajille ja läheisille, Teemavertaisringit, Puuhaperjantait) järjestettiin yhteensä 51 kertaa ja kohtaamisia niissä oli yhteensä 257.

Kasvokkaisia kohtaamisia korvaavia toimintamuotoja (Vertaisrinki Zoomissa ja puhelinpäivystys) järjestettiin yhteensä 46 kertaa, mutta niiden kautta saimme vain 7 yhteydenottoa.