Läheisten vertaisrinki

Läheisten vertaisrinki on kerran kuukaudessa kokoontuva avoin vertaistukiryhmä läheisille, jotka kokevat tarvitsevansa tukea omaan tilanteeseensa. Se tarjoaa mahdollisuuden puhua, kuunnella muiden kokemuksia ja miettiä yhdessä pelaajan läheisenä olemista.

Vertaisringin alussa työntekijä käy läpi Tiltin periaatteet. Vertaisrinki alkaa aloituskierroksella, jossa läheinen kertoo nimen, jolla häntä saa kutsua ja halutessaan aiheen, josta toivoisi keskusteltavan. Aloituskierroksen jälkeen alkaa vapaa keskustelu, jossa käsitellään osallistujien esille ottamia asioita. Lopuksi käydään lopetuskierros, jossa jokaisella osallistujalla on vielä mahdollisuus tuoda esiin ryhmässä oppimansa tai kuulemansa tärkeä asia tai sanoa vapaa sana.

Läheisten vertaisringissä keskustellaan muun muassa rahapeliongelmasta ilmiönä, sen vaikutuksesta pelaajaan ja lähipiiriin, luottamuksen menettämisestä, valehtelusta ja salailusta. Työntekijä auttaa ryhmäläisiä hyödyntämään toisten kokemuksista kuultua.

Läheisten vertaisrinkiin osallistumisen hyötyjä:

  • Vertaistuki on apua, jota vain saman kokenut voi tarjota. Läheisten vertaisringissä voi tavata muita, jotka ymmärtävät miltä tuntuu, kun pelaaminen aiheuttaa haittoja.
  • Muiden läheisten kokemuksista löytää sekä yhtäläisyyksiä että eroja. Tämä voi auttaa laittamaan oma tilanne suurempaan mittakaavaan.
  • Vertaisringissä kuuntelemalla voi peilata kokemuksiaan, saada uusia ideoita ja oppia toisten läheisten kokemuksista.


Läheisten vertaisringin kokoontumisaikataulut löytyvät Tiltin viikkokalenterista.