Tiltin Perheklubi - vertaisryhmä perheille, joille pelaamisesta aiheutuu haittaa

Tiltti aloittaa Perheklubi-toiminnan syyskuussa 2017. Kyseessä on rahapelaajille ja heidän lähipiirilleen tarkoitettu vertaistuellinen ryhmä ongelmallisesta pelaamisesta aiheutuvien haittojen käsittelyyn. Usein ongelmallisella pelaamisella on vaikutuksia koko lähipiiriin. Perheklubiin ovat tervetulleita pelaajat, puolisot, lapset, vanhemmat, sisarukset, muut sukulaiset, ystävät ja työtoverit, yksin tai yhdessä. Lähtökohtana on, että ryhmään osallistutaan oman itsen vuoksi.

Perheklubi muodostuu samankaltaisia kokemuksia jakavista ihmisistä ja koulutetusta tukiohjaajasta. Vertaisryhmässä pohditaan ja käsitellään erilaisten teemojen kautta ongelmallisen pelaamisen moninaisia vaikutuksia. Toiminta perustuu luottamuksellisuuteen, suvaitsevaisuuteen ja nimettömyyteen.


Aika:
Tapaamiset alkavat viikolla 39.

Paikka:
Tieto- ja tukipiste Tiltti, Siltasaarenkatu 12 C, 6.krs, 00530 Helsinki. Kulku Paasivuorenkadun sisäänkäynnistä.

Lisätiedot:
Perheklubiin pääsee mukaan ottamalla yhteyttä tukiohjaajaan:

Hanna Karmakka-Asare / 040 358 4198 / hanna.karmakka-asare[at]sininauha.fi