Sininauhaliitto vaatii vastuullisempaa rahapelipolitiikkaa

8.2.2021

Suomessa laaditaan parhaillaan uutta arpajaislakia. Suomen johtavana pelihaittatoimijana Sininauhaliitto vaatii arpajaislakia koskevassa lausunnossaan ongelmallisen pelaamisen vähentämistä tiukemmalla sääntelyllä sekä markkinoinnin rajoittamista.

Liian moni suomalainen kärsii rahapelaamisen mukanaan tuomista ongelmista. Ahdistus, velkaongelmat ja arjen kapeneminen ovat todellisuutta monelle yksilölle ja perheelle.

”Uhkapelien tarjonnan ja markkinoinnin säätely on Suomessa vastuutonta. Tämä on aiheuttanut valitettavia haittoja lukuisille ihmisille. Sininauhaliitto on vuosia tehnyt auttavaa työtä peliongelmaisten parissa, joten tiedämme, mistä puhumme”, toteaa Sininauhaliiton toiminnanjohtaja Pekka Lund.

Sininauhaliiton pelihaittapalvelut pitävät sisällään valtakunnallista neuvontaa peliongelmaisille puhelimessa ja verkossa tarjoavan Peluurin, sekä kasvokkaista tukea tarjoavan Tiltin. Palvelut ovat osa Peliklinikkaa, joka toimii rahapeliongelmiin erikoistuneena palvelukokonaisuutena.

Asiakastyössä kertynyttä osaamistaan hyödyntäen Sininauhaliitto on antanut arpajaislakiin kaksi lausuntoa: Tiltin ja Sininauhaliiton yhteisen lausunnon sekä Peluurin ja Peliklinikan lausunnon.

Rahapeliautomaatit pois arkiympäristöistä

Arpajaislain uudistamista tarvitaan, jotta pelaamisen aiheuttamia haittoja voidaan ehkäistä tehokkaammin.

”Arpajaislain tehtävä on säädellä pelien tarjontaa ja markkinointia ja siten vähentää ongelmallista pelaamista. Lakia säädettäessä kaikkien muiden rahapeleihin liittyvien intressien tulisi olla toissijaisia”, Pekka Lund toteaa.

Lundin mukaan monia uudessa arpajaislaissa esiin nostettuja näkökulmia olisi tarvittu jo vuosia sitten. Tulevaan lakiesitykseen tuodut keinot rajoittaa pelaamista, pelien tarjontaa ja markkinointia ovat tervetulleita, mutta eivät kaikilta osin vieläkään riittäviä.

”Rahapelaaminen ja siitä kertovat myönteiset viestit tulee saada pois arkiympäristöistä. Arpajaislakiesitys ei ole tämän suhteen vielä riittävän täsmällinen. Esimerkiksi rahapeliautomaatit ovat erityisen haitallisia pelejä, eivätkä ne kuulu ympäristöihin, joissa ihmiset arkisesti liikkuvat”, Lund sanoo.

Ongelmallista on myös markkinointi, jossa rahapelit esitetään myönteisenä asiana, koska niillä tuetaan urheilua, kulttuuria ja järjestötoimintaa.

”Tämä synnyttää vääriä mielikuvia rahapelaamisesta.”

Sininauhaliitto vaatii Suomelta merkittävästi nykyistä vastuullisempaa rahapelipolitiikkaa. Tarkemmin vaatimuksista voi lukea lausunnoistamme.

Lue Tiltin ja Sininauhaliiton lausunto täältä.

Peluurin ja Peliklinikan lausunnon voit lukea täältä.