Mitä tarkoittaa rahapeliongelmasta toipuminen?

6.2.2023

Rahapeliongelmasta toipumiselle ei ole olemassa yksiselitteistä kaikille sopivaa määritelmää. Rahapeliongelma määrittyy usein joko diagnoosien tai erilaisten mittareiden kautta.

Milloin ihminen on toipunut rahapeliongelmasta?

Toipumisen kannalta ongelmallista on se, jos riippuvuuden tai ongelman kriteerit eivät diagnoosin tai mittareiden mukaan täyty. Voidaanko silloin todella olettaa, että ihminen on toipunut peliongelmasta? Voiko olla niin, että todellinen toipuminen vaatii muutakin kuin pelaamisen lopettamisen?

Rahapeliongelma näyttäytyy suurelle yleisölle lähinnä taloudellisten haittojen kautta. Osa pelaajista herääkin joko hallitsemaan tai lopettamaan pelaamisen siinä vaiheessa, kun rahaa yllättäen menee huomattavasti enemmän, kuin mitä on etukäteen ajatellut. Silti taloudelliset haitat ovat vain yksi osa kokonaisuutta. Rahapeliongelman tuottamia haittoja on onneksi ryhdytty tutkimaan. Nyt ymmärretään paremmin, mihin kaikkeen pelaaja saattaa tarvita apua ja tukea.

Miten rahapelaajat itse hahmottavat toipumisen? 

Viime vuosien yksi mielenkiintoisimmista rahapeliongelmista toipumista koskevista tutkimuksista on Pickering et al.: What does it mean to recover from a gambling disorder (2020). Tähän tutkimukseen on koottu, miten toipumista oli siihen mennessä määritelty ja miten pelaajat itse hahmottavat toipumisen. Tutkijat halusivat laajentaa olemassa olevaa lääketieteellistä määritelmää holistiseksi. Rahapeliongelman oireiden loppumisen lisäksi he halusivat kuvauksen muutoksesta. Tutkimuksessa kuvataan mitä pelaajan elämässä pitää muuttua, jotta hän voi toipua.

Tutkimukseen osallistuneet pelaajat kokivat toipumisen vaikeaksi prosessiksi, joka vaati paljon voimavaroja ja sitoutumista. Toisaalta he näkivät henkilökohtaisen kasvun merkittäväksi tulokseksi toipumisprosessista. Tätä palkintoa voi olla vaikeaa nähdä prosessin alkuvaiheessa. Varsinkin kun olemme tottuneet siihen, että tuloksia pitäisi saada nopeasti.

Tiltissä kevään teemavertaisringeissä keskustellaan toipumisen teemoista. Toipuminen ajatuskartassaKatso teemavertaisrinkien päivämäärät täältä.

Tutkimuksessa nousi esille seitsemän toipumisen teemaa:

  1. Pelihimojen hallinta
  2. Taloudellinen tasapaino
  3. Mielenterveys ja hyvinvointi
  4. Sosiaaliset verkostot
  5. Toimijuuden tunne
  6. Ymmärryksen kasvaminen
  7. Käyttäytymisen muuttaminen

Teemat ovat haastavia kenelle tahansa meistä. Toipumispolulla olevat pelaajat joutuvat samanaikaisesti elämään pelaamisesta seuranneiden haittojen kanssa usein vuosikausia. Valitettavasti tarjolla oleva hoito ja tuki voi olla kevyttä ongelman vakavuuteen verrattuna. Avun hakemista saattaa pitkittää kulttuuriimme syvään juurtunut ajatus vastuullisesta pelaamisesta, jonka seurauksena pelaajien kynnys hakea apua voi olla todella korkea.

Rahapeliongelmasta toipuminen vaatii paljon työtä, monella saralla. Olisi hienoa, jos apua ja tukea toipumiselle olisi riittävästi tarjolla. Lisäksi apua ja tukea pitäisi olla tarjolla matalalla kynnyksellä niin kauan, kuin toipuva pelaaja kokee sitä tarvitsevansa. Jokaiselle toipujalle pitäisi olla joko joku ihminen tai paikka, johon hän voi aina palata keskustelemaan, jos hänelle herää huoli oman toipumisensa jatkumisesta.

Toipumisen teemat suomalaisessa ympäristössä?

Voiko tutkimuksessa käytettyjä toipumisen teemoja käyttää työskentelyn tukena Suomessa? Suurimmalla osalla tutkimukseen osallistuneista ongelmat olivat syntyneet rahapeliautomaatteilla pelaamisesta. Näyttää siltä, että niin syntyneet haitat kuin toipumisen haasteet ovat pitkälle samanlaisia, ainakin länsimaissa. Mitä asioita meillä Suomessa liittyy toipumisteemoihin?

Mitä pidempään ongelmallisesti pelaaminen on jatkunut, sitä vaikeampaa on yrittää elää kaikkien pelaamiseen houkuttelevien virikkeiden keskellä. Suomessa rahapelaaminen on kaikkialla. Suurimmassa osassa kaupoista, huoltoasemilla, baareissa ja älylaitteissa. Rahapeliteollisuus ei odota hiljaa, josko joku pelaisi. Se on aktiivinen toimija, joka yrittää vetää pelaajat takaisin pelaamaan.

Paljon pelaaville on pelaamisesta muodostunut tapa. Osalle vieläpä tapa, jolla yritetään unohtaa ahdistukset, pelot ja kaikki negatiiviseksi mielletty omassa elämässä. Siksi pelkkä päätös lopettaa pelaaminen toimii harvoin. Peliajatukset ja peliajatuksiin vievät virikkeet ja tarpeet on ensin tunnistettava, jotta pelihimoja kykenisi hallitsemaan.

Rahapelaaminen hämärtää rahan arvoa. Peleissä pyörivät isotkin summat turruttavat samalla suuriin velkamääriin. Suomessa oma velka tuntuu olevan niin normaali asia. Velkaa saa ja sitä myös otetaan helposti. Siksi taloudellisen tasapainon saavuttaminen voi viedä todella pitkään. Joskus toipuja on saattanut kertoa, ettei koskaan pääse veloistaan eroon.

Ajatuksellisesti hänen pitäisi siirtyä elämää mullistavan voiton odottamisesta siihen, että osaisi olla tyytyväinen siihen rahaan, mikä velkojen maksun jälkeen jää omaan käyttöön. Stressiä lisää se, että pahaan pelikierteeseen joutuneen pelaajan energiasta menee iso osa siihen, että hän ylläpitää valheiden, puolitotuuksien ja salailun verkostoa: Mistä kaikkialta olen ottanut velkaa? Millä olen kenellekin perustellut lainaamiseni? Keneltä olen salannut pelaamiseni täysin?

Toipumista voi vaikeuttaa se, että peliongelman kanssa samanaikaisesti pelaajalla on muita mielenterveyden ongelmia. Masennus ja ahdistus ovat yleisiä, ne saattavat olla joko syy tai seuraus pelaamisesta.

Osalla pelaajista on muita riippuvuuksia. Omasta hyvinvoinnista voi olla vaikeaa pitää huolta, kun elämä on yhtä suurta kriisiä ja kaaosta. Lopulta pelaaja saattaa päätyä tilanteeseen, jossa hän ei nuku kunnolla, hän syö huonosti eikä juuri liiku. On todella vaikeaa aloittaa työ peliongelman hallitsemiseksi ja poistamiseksi, kun olo on kaikin puolin huono.

Ongelmallisesti pelaaminen vie paljon aikaa. Mitä pahemmaksi tilanne muuttuu, sitä enemmän pelaajan ajatukset ovat pelaamisessa kiinni silloinkin, kun hän ei konkreettisesti pelaa. Muu aika käytetään sen ajattelemiseen, mistä pelirahaa saisi ja mihin peliin sen rahan sitten käyttäisi. Kaikki tämä näyttäytyy perheelle ja ystäville joko niin, että tärkeät tilaisuudet unohtuvat pelaamisen takia tai, että pelaaja ei ole läsnä, vaikka onkin paikalla. Tähän kun lisätään se, että monesta pelaajasta tulee todella taitava salaamaan ongelmansa viime hetkeen saakka.

Paljastuessaan rahapeliongelma saa suurta vahinkoa aikaan sosiaalisille verkostoille. Yhtä äkkiä läheisen niskaan putoava rahapeliongelma on monelle traumaattinen kokemus, joka romuttaa luottamuksen täysin. Ihmissuhteiden uudelleen rakentaminen vie aikaa ja joskus osapuolet eivät koskaan kykene korjaamaan välissään olevaa ongelmaa. Samanaikaisesti oman verkoston tuki ja apu on todella tärkeää toipumisen aikana niin pelaajalle kuin läheisellekin.

Pelaamisesta tulee pakonomaista, kun rahapelaaminen siirtyy riippuvuuden puolelle. Pelaajasta se tuntuu kuin hänellä ei olisi lainkaan kontrollia omaan elämäänsä. Siksi toipumisprosessissa on tärkeää, että hän itse huomaa kuinka paljon tekee työtä toipumisen eteen, mitä kaikkea positiivista hän saa aikaan. Toipumisen prosessissa on otettu aimo harppaus, kun pelaaja huomaa kykenevänsä tekemään itse valintoja ja päätöksiä pelaamisen suhteen.

Toipumisprosessin aikana pelaajan ymmärrys rahapelien toiminnasta, omasta toiminnasta ja siitä miten yhteiskuntamme toimii rahapelien suhteen kasvaa. Näiden kaikkien osa-alueiden ymmärtäminen on tärkeää, jotta pelit eivät enää saa houkuteltua pelaajaa entiseen elämään.

Ongelmalliseen rahapelaamiseen liittyy paljon ajatusvääristymiä ja epärealistisia ajatuksia rahasta ja sen merkityksestä. Yksin niistä voi olla vaikeaa päästä eroon. Siksi on olennaista, että pelaaja pääsee joko hoidon tai tuen pariin tarpeen vaatiessa.

Viimeinen toipumisen alue ei sekään ole helpoimmasta päästä. Meistä jokainen tietää, kuinka vaikeaa on muuttaa käyttäytymistään ja toimintaansa. Mitä pidempään haitallista rahapelaamista on jatkunut, sitä vaikeampaa siitä on päästä eroon. Pelaaminen jättää elämään ison tyhjän aukon, joka pitäisi pystyä täyttämään terveellisimmillä asioilla.

Rahapeliongelmalla on myös taipumus imeä hyvät tunteet myös muusta tekemisestä. Pelaamisen lopettamisen jälkeen saattaa tuntua siltä, että elämä on jopa pahempaa kuin pelaamisen aikaan. Toisaalta kun ihminen toipuu, hän löytää merkityksellisempiä asioita elämäänsä kuin pelaamisen. Kaikki se energia ja luovuus, jonka hän on aiemmin käyttänyt joko pelirahan hankintaan tai rahan lainausverkoston ylläpitämiseen, vapautuu muihin, mielekkäämpiin asioihin.

Kirjoittaja Katri

Luitko jo nämä?

30.4.2024

”Päätin lopettaa rahapelaamisen!”

Hieno päätös, varsinkin jos pelaamisesi on tuottanut sinulle haittaa pitkän aikaa. Oletko...
11.1.2024

Pää täynnä rahapelaamista

Uusi vuosi on alkanut ja monet meistä tekevät itselleen lupauksia myös uuden elämän...
1.6.2023

Vankilatyö Satakunnan Tiltissä

Vankilassa ihmisellä voi olla aikaa hoitaa peliongelmaansa Satakunnan Tiltissä yhteistyö...